Tp. Phan Rang- Tháp Chàm: Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018

(NTO) Ngày 12-1, Chi cục Thuế Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách nhà nước năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, nhất là sự nỗ lực của ngành Thuế thành phố nên công tác thu ngân sách nhà nước của Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã đạt được kết quả ghi nhận. Tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố được 233,242 tỷ đồng, đạt 107% dự toán pháp lệnh tỉnh giao, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó có 8/12 khoản thu đạt và vượt kế hoạch. Một số nguồn thu đạt cao như: Thu tiền thuê đất đạt 173%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 151%, thu tiền sử dụng đất đạt 134%. Đặc biệt, trong năm nhờ tăng cường các biện pháp quản lý nợ thuế nên tình trạng nợ thuế đã giảm đáng kể, tỷ lệ nợ thuế có khả năng thu giảm còn 4,3% so với tổng thu ngân sách thành phố.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018, Chi cục Thuế Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đề ra một số giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Thành ủy, UBND thành phố về công tác thu ngân sách nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế đến các đối tượng nộp thuế và cộng đồng dân cư. Tăng cường thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, thực hiện tốt quy định giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình “một cửa”, “một cửa liên thông”, thực hiện việc kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử đối với 100% doanh nghiệp được phân cấp quản lý. Duy trì thường xuyên công tác tư vấn, hỗ trợ, tuyên truyền chính sách thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế theo đúng luật định. Tăng cường các biện pháp thu nợ đọng tiền thuế; giám sát việc kê khai nộp thuế, kịp thời đề xuất xử lý các trường hợp kê khai bất hợp lý, có dấu hiệu rủi ro cao. Phấn đấu năm 2018 hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước do tỉnh giao là 229 tỷ đồng và chỉ tiêu do HĐND thành phố giao là 234 tỷ đồng.

Nhân dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước năm 2017.