Ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2018

(NTO) Ngày 10-1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Trong năm 2017, ngành TN&MT đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ quan trọng trên tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực được phân công. Về công tác quản lý đất đai, đã kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đất đai năm 2013 tại các địa phương, không để ách tắc gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân; quyết liệt chỉ đạo để hoàn thành cơ bản công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về công tác bảo vệ môi trường, đã tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát ô nhiễm, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các khu, cụm công nghiệp và các nhà máy chế biến đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường...

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Năm 2018, ngành TN&MT tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực TN&MT. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai từ cơ sở, kịp thời tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất không đúng quy hoạch, không đúng mục đích. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, chi phí của doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành từ Sở TN&MT đến các Phòng TN&MT cấp huyện...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả ngành TN&MT đã đạt được trong năm qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần nâng cao trách nhiệm của ngành TN&MT và các địa phương trong công tác quản lý đất đai; quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản và hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 phải phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển kinh tế-xã hội; quản lý chặt chẽ việc xả thải vào môi trường của các khu, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo...