Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Triển khai công tác báo chí, xuất bản năm 2018

(NTO) Ngày 10-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2017 và định hướng tuyên truyền năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2017, hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác quản lý, xử lý thông tin báo chí, xuất bản được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, kịp thời tuyên truyền, phản ánh trung thực, toàn diện về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương. Nội dung các tin, bài, phóng sự ngày càng có chất lượng, hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, qua đó góp phần tích cực vào sự ổn định, phát triển đi lên của tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2017.

Định hướng công tác báo chí, xuất bản năm 2018, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2018. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền đúng định hướng các vấn đề phát sinh, nổi cộm; các dự án trọng điểm thực hiện trong năm 2018. Tăng cường các tin, bài nhằm định hướng dư luận xã hội và có tác dụng cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Trước mắt, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Mậu Tuất-2018; các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; công tác quản lý thị trường, giá cả, chống hàng giả, hàng lậu, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.