Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm