Hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 9 (khóa IX): Triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018

(NTO) Ngày 10-1, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 9 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đến dự hội nghị có các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong năm qua, Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động và có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vai trò của Mặt trận trong công tác giám sát và phản biện xã hội từng bước được phát huy. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng “Quỹ vì người nghèo” và các hoạt động chăm lo cho người nghèo, các hộ gia đình chính sách và thực hiện chương trình an sinh xã hội được MTTQ các cấp phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, đúng đối tượng. Riêng Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã tiếp nhận được hơn 9,4 tỷ đồng từ sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, qua đó đã hỗ trợ quà tết cho 20.253 hộ nghèo toàn tỉnh, với số tiền hơn 4 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 67 nhà Đại đoàn kết (2,4 tỷ đồng); sửa chữa nhà hơn 173 căn nhà (865 triệu đồng).

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng cờ
thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQVN huyện Ninh Phước.

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, Ủy ban MTTQVN tỉnh xác định cần tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục triển khai sâu rộng, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”; tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt, Ủy ban MTTQVN các cấp thực hiện phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tập trung làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2017 và Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQVN tỉnh năm 2017, chương trình phối hợp trọng tâm năm 2018. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương cử bổ sung, thay thế 4 vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa IX.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng bằng khen cho các
tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2017.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQVN huyện Ninh Phước; tặng bằng khen cho 18 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2017.