Thông qua Kế hoạch tổ chức gặp mặt Doanh nghiệp đầu năm gắn với Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp năm 2018

(NTO) Ngày 10-1, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành để nghe báo cáo công tác tổ chức Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp đầu năm, gắn với Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp năm 2018 và đề xuất phương án tổ chức gặp mặt doanh nghiệp định kỳ hàng tháng.

Theo kế hoạch, Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp đầu năm, gắn với Chương trình kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp năm 2018 được tổ chức định kỳ 2 lần/năm. Theo đó, hội nghị lần này dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 26-1-2018, với khoảng 200 đại biểu mời; địa điểm tổ chức tại Hội trường UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc thông qua
Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2018.

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo việc chuẩn bị nội dung, dự kiến kinh phí, công tác hậu cần, lễ tân, thành phần khách mời, phân công đơn vị tham gia báo cáo tham luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, hết sức cần thiết, với mục đích nhằm gắn kết giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước với doanh nghiệp; giữa doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển theo chủ trương của Chính phủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu, sau cuộc họp, các sở, ngành được phân công khẩn trương hoàn tất các nhiệm vụ được giao, nhất là phải thực hiện tốt việc chọn lọc đại biểu mời, chuẩn bị đón khách, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng..., để việc tổ chức hội nghị đảm bảo đạt hiệu quả theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, thống nhất số lượng khen thưởng tại hội nghị là 10 doanh nghiệp, 5 doanh nhân và 6 hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Đối với kế hoạch tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp theo định kỳ hàng tháng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí thời gian cố định mỗi tháng tổ chức 1 lần vào chiều thứ Sáu của tuần đầu tháng. Nội dung gặp mặt phải được đổi mới, theo từng chuyên đề cụ thể, đảm bảo sát với nhu cầu, nguyện vọng và truyền tải được những thông tin mà doanh nghiệp cần.