Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(NTO) Ngày 9-1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối và cấp ủy viên trực thuộc các đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người
đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh Văn Nỷ.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hồ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt và triển khai Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 12-12-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 66- KH/ĐUK ngày 29-12-2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nghe và xem băng hình nội dung bài nói chuyện của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chuyên đề năm 2018…

Sau hội nghị, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở cụ thể hóa Kế hoạch 66- KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy khối thành chương trình, kế hoạch của đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018 tại cơ quan, đơn vị.