Cảnh báo lộ tài khoản và mật khẩu từ các trang mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến

(NTO) Theo ghi nhận từ Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), có hơn 41GB dữ liệu ước tính khoảng 1,4 tỷ tài khoản sử dụng thư điện tử và mật khẩu trên thế giới bị lộ thông tin từ các mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến. Trong đó, số tài khoản sử dụng thư điện tử tại Việt Nam có đuôi “.vn” là 437.664 tài khoản (bao gồm các tài khoản sử dụng thư điện tử của cơ quan nhà nước có đuôi “gov.vn” là 930 tài khoản và rất nhiều tài khoản sử dụng thư điện tử của các tập đoàn, doanh nghiệp hạ tầng quan trọng của Việt Nam).

Việc lộ các thông tin tài khoản sử dụng và mật khẩu sẽ tạo điều kiện cho tin tặc sử dụng tài khoản, mật khẩu đó để dò thông tin và đăng nhập nhiều hệ thống thông tin. Để hạn chế, khắc phục nguy cơ trên, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố khẩn cấp thực hiện và triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức một số công việc như: Kiểm tra, rà soát hệ thống, tăng cường chính sách mật khẩu và giải pháp xác thực nhiều lớp; thay đổi mật khẩu các tài khoản đăng nhập các ứng dụng của tỉnh; không sử dụng thư điện tử công vụ với tên miền @ninhthuan.gov.vn để đăng ký tài khoản cá nhân sử dụng trên mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến.