19 dự án đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học

(NTO) Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh (HS) trung học năm học 2017-2018, tỉnh ta có 32 dự án thuộc 12 lĩnh vực tham gia dự thi. Trong đó cấp THPT có 25 dự án/43 HS, cấp THCS có 7 dự án/12 HS tham gia dự thi. Kết quả, cấp THPT có 15 dự án/28 HS đoạt giải, bao gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 7 giải Ba và 6 giải Khuyến khích; cấp THCS có 4 dự án/8 HS đoạt giải, bao gồm: 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Trên cơ sở kết quả cuộc thi cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo chọn 6 dự án cấp THPT đoạt giải cao vào đội tuyển của tỉnh tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2017-2018, dự kiến diễn ra vào tháng 3-2018.