Bác Ái Phát huy vai trò Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

(NTO) Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Ông Trần Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái cho biết: Địa bàn Bác Ái chủ yếu là đồng bào Raglai sinh sống, nên chúng tôi xác định phải đổi mới cách làm từ khâu tuyên truyền, vận động đến việc triển khai các nội dung, công việc cần làm một cách cụ thể. Trên cơ sở đó, trong năm 2017, Mặt trận các cấp và tổ chức thành viên đã tích cực triển khai các nội dung được phân công. Từng đơn vị có kế hoạch triển khai, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, bước đầu đã mang lại kết quả tích cực, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn huyện.

Nhân dân Bác Ái tích cực sản xuất vươn lên thoát nghèo. Ảnh: N.S

Qua ghi nhận của chúng tôi, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, địa phương còn gắn kết chặt chẽ với các phong trào, cuộc vận động khác như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Thi đua xây dựng NTM”, “Thi đua giảm nghèo bền vững”, phong trào dân vận khéo... từ đó nhiều nội dung lớn trong cuộc vận động đã đạt những kết quả rất đáng khích lệ. Điển hình như công tác vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể trực tiếp làm việc với Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Thắng và Phước Đại để lựa chọn mỗi địa phương 15 hộ nghèo có khả năng thoát nghèo để vận động các hộ tự vươn lên và hỗ trợ nhau phấn đấu thoát nghèo. Bên cạnh đó, các đơn vị được phân công đã trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với từng hộ để tìm hiểu hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo, nguyện vọng, trên cơ sở đó đề xuất các cấp thực hiện chính sách hỗ trợ phù hợp như cho vay vốn, hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ sản xuất…

Kết quả rà soát, cuối năm 2017 tại các xã nói trên có 10 hộ thoát nghèo bền vững. Tuy kết quả đạt chưa cao, nhưng những hộ đã thoát nghèo được xem là “đòn bẫy” để các hộ khác tự nhận thức vươn lên trong năm tiếp theo. Ngoài cách làm trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên còn triển khai, nhân rộng nhiều mô hình hay như: Mô hình hỗ trợ chăn nuôi từ quỹ Hỗ trợ nông dân; mô hình giúp nhau phát triển chăn nuôi bò của 60 hộ hội viên Hội Cựu chiến binh thông qua hình thức nuôi rẻ bò sinh sản tại 3 xã: Phước Hòa, Phước Chính, Phước Thắng; vận động nhân dân 9/9 xã làm chuồng trại chăn nuôi bò, nuôi heo để hạn chế tình trạng thả rong; xây dựng mô hình hộ trồng rau xanh cho 32 hộ tại 3 xã Phước Tiến, Phước Thắng, Phước Thành…, nhờ đó đã góp phần nâng cao nhận thức của bà con.

Ngoài những kết quả trên, một số nội dung lớn của cuộc vận động như: vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng cảnh quan, môi trường: sáng, xanh, sạch, đẹp; đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh… cũng được triển khai khá sâu rộng, từng bước góp phần nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của nhân dân về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái trong chương trình xây dựng NTM tại địa phương là rất quan trọng, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động và đề ra những cách làm mới, cách làm hay. Với những giải pháp thiết thực đã nêu trên hy vọng thời gian tới việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Bác Ái sẽ mang lại hiệu quả hơn, góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo theo hướng bền vững.