Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam triển khai nhiệm vụ năm 2018

(NTO) Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 10 đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Trong năm 2017, với nguồn hỗ trợ của các cấp, huyện đã xây dựng 31 căn nhà Đại đoàn kết, sữa chữa 148 căn nhà theo Chương trình 134, với tổng trị giá gần 2.748 triệu đồng; tiếp nhận và hỗ trợ quà Tết 2,468 tỷ đồng; vận động Quỹ Vì người nghèo được trên 332 triệu đồng, đạt 111% kế hoạch...

Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...