Hội Cựu chiến binh tỉnh tổng kết công tác hội năm 2017

(NTO) Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đến dự.

Đại diện lãnh đạo Hội CCB Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành thành tích xuất sắc
trong phòng trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2017.

Năm 2017, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, đã tổ chức thành công đại hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” tạo động lực thúc đẩy CCB trong tỉnh tham gia các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Năm 2018, các cấp Hội CCB tỉnh phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ ghi nhận những thành tích mà CCB đã đạt được, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung cho tỉnh nhà. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân rộng và tìm ra các giải pháp có hiệu quả để nâng cao đời sống hội viên CCB nghèo, khó khăn. Đồng thời, các cấp Hội CCB cần quan tâm công tác phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Tập trung xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và cá nhân có thành thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2017.