Đại hội Công đoàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm lần thứ IX

(NTO) Trong 2 ngày 4 và 5-1, Liên đoàn Lao động Tp.Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ trên địa bàn Tp.Phan Rang- Tháp Chàm có nhiều chuyển biến tích cực. LĐLĐ thành phố không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chỉ đạo CĐCS tích cực tham mưu, phối hợp chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, chăm lo đời sống cho người lao động. Công tác phát triển công đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh được chú trọng.

Ban Chấp hành LĐLĐ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, LĐLĐ thành phố tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; tiếp tục chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi của CNVC-LĐ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.. Phấn đấu 100 % cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn; thành lập mới 25-30 tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp; phát triển mới 1.000 đoàn viên công đoàn; hàng năm trên 80% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 21 thành viên và bầu 20 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X.