Liên đoàn Lao động Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vì quyền, lợi ích chính đáng của người lao động

(NTO) Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Tp. Phan Rang- Tháp Chàm không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, tuyên truyền, vận động công đoàn viên, người lao động (NLĐ) phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham gia giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, xứng đáng là chỗ dựa của NLĐ.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng CNVC-LĐ của thành phố phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng, với tổng số 6.354 lao động. Trong đó, khu vực hành chính- sự nghiệp có 3.848 lao động, chiếm 60,6%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 2.506 lao động, chiếm 39,4%. Đồng chí Trần Thanh Minh, Chủ tịch LĐLĐ Tp.Phan Rang- Tháp Chàm cho biết: Nhìn chung, lực lượng CNVC-LĐ có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng. Tuy nhiên, thời gian qua, một số doanh nghiệp gặp khó khăn phải thu hẹp sản xuất; một số doanh nghiệp ngừng hoạt động đã làm cho một bộ phận NLĐ mất việc làm hoặc việc làm không ổn định. Tình trạng vi phạm pháp luật về lao động vẫn còn xảy ra; môi trường làm việc tại một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Nhận diện những khó khăn và bất cập, LĐLĐ thành phố xác định công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công đoàn viên, NLĐ luôn cần được đặt lên hàng đầu.

Công nhân Công ty CP May Tân Tiến thi đua lao động sản xuất.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, các cấp công đoàn luôn quan tâm, gần gũi, sâu sát với tình hình công tác, đời sống, tập hợp ý kiến, kiến nghị của công đoàn viên về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp giải quyết kịp thời. Ngoài việc tham gia, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, LĐLĐ thành phố thường xuyên chỉ đạo các CĐCS chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp ưu đãi nghề, độc hại, trực ca, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo đảm điều kiện làm việc trong các đơn vị, doanh nghiệp. LĐLĐ thành phố còn chủ động tư vấn cho nhiều doanh nghiệp chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn về xây dựng thang bảng lương và ký hợp đồng lao động đúng theo quy định pháp luật. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hằng năm, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCCVC, 70% doanh nghiệp mở Hội nghị NLĐ. Thông qua các hội nghị, nhiều vấn đề về đời sống, việc làm được đưa ra bàn thảo công khai, minh bạch, từ đó tạo tiếng nói chung, các giải pháp giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Nhân dịp “Tháng Công nhân”, LĐLĐ thành phố còn phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật lao động tại một số doanh nghiệp có nhiều lao động như: Công ty CP May Tân Tiến Ninh Thuận, Công ty May Vĩnh Phú... Với những việc làm thiết thực đã góp phần quan trọng bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Công tác chăm lo đời sống cho NLĐ được đẩy mạnh. Trong 5 năm qua, LĐLĐ thành phố vận động công đoàn viên đóng góp trên 240 triệu đồng cho quỹ Mái ấm công đoàn; kiến nghị công đoàn cấp trên hỗ trợ xây mới, sửa chữa 5 căn nhà, với tổng số tiền 220 triệu đồng. Nhân các dịp lễ, tết, Tháng Công nhân, từ nguồn kinh phí công đoàn và hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, LĐLĐ thành phố đã tổ chức đi thăm, tặng hàng trăm suất quà động viên công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hằng năm, các hoạt động từ thiện như: ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, Quỹ “Vì trẻ thơ”, Quỹ “Khuyến học-khuyến tài”; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, hạn hán... được công đoàn viên, NLĐ nhiệt tình hưởng ứng.

Các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được đội ngũ CNVC-LĐ tích cực tham gia. Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong lao động, sản xuất với các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, cải thiện môi trường làm việc cho NLĐ, làm lợi hàng chục tỷ đồng, góp phần mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Trong 5 năm qua, đã có 340 đề tài được công nhận đạt cấp thành phố, có 88 tập thể đạt Lao động Tiên tiến; 48 tập thể đạt Lao động Xuất sắc và 376 Chiến sĩ thi đua cơ sở... Chất lượng hoạt động công đoàn không ngừng được nâng lên; tỷ lệ CĐCS đạt tiêu chuẩn vững mạnh hằng năm trên 75%.

Trong nhiệm kỳ tới, LĐLĐ thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hành động với phương châm: Tất cả vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên, NLĐ; vì sự phát triển bền vững của Tp. Phan Rang- Tháp Chàm; xây dựng tổ chức công đoàn thật sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập. Phấn đấu phát triển 1.000 công đoàn viên mới; 25-30 doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn; hằng năm có trên 95% cán bộ, công đoàn viên, lao động nữ đăng ký phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trong đó có 80% đạt danh hiệu; CĐCS đạt vững mạnh từ 80% trở lên; 70% CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước ký kết thỏa ước lao động tập thể. Không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng tại doanh nghiệp. Có 50% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước quan tâm tạo điều kiện nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho công nhân...

Với niềm tin, khí thế mới, các cấp công đoàn và công đoàn viên ra sức thi đua học tập, lao động và sản xuất quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm ngày càng giàu đẹp, văn minh.