Tăng cường đảm bảo TTATGT đường sắt trên địa bàn tỉnh

(NTO) Ngày 26-12-2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5412/UBND-NC về việc tăng cường đảm bảo TTATGT đường sắt trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương bổ sung biển báo còn thiếu để đảm bảo ATGT đối với phạm vi đường bộ tại các vị trí đường ngang giao với đường sắt; có kế hoạch đầu tư nâng cấp mặt đường ngang thuộc phạm vi đường bộ bị bong tróc, hư hỏng tại các vị trí đường ngang giao với đường sắt.

UBND các huyện Thuận Bắc, Ninh Phước, Thuận Nam và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm kịp thời tổ chức kiểm tra, khắc phục theo thẩm quyền hoặc đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan khắc phục, tổ chức duy tu, sửa chữa các đường chuyên dùng trên địa bàn, đặc biệt là các vị trí đường ngang giao với đường sắt; tổ chức tuyên truyền, yêu cầu người dân địa phương không tập kết, phơi vật liệu, đổ rác tại các vị trí đường ngang, cắt tỉa cây che khuất tầm nhìn biển báo hiệu giao thông... để đảm bảo ATGT tại các vị trí đường ngang trên địa bàn, không để xảy ra TNGT đường sắt.

Đề nghị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải bổ sung hệ thống đảm bảo ATGT còn thiếu đối với phạm vi đường sắt tại các vị trí đường ngang giao với đường sắt trên địa bàn tỉnh; thường xuyên thực hiện công tác phát quang để đảm bảo tầm nhìn tại các vị trí đường ngang; nghiên cứu mở rộng nút thắt cổ chai tại vị trí đường ngang Km1416+716 để giảm ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Đồng thời, kiến nghị Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đầu tư nâng cấp đường ngang từ hình thức phòng vệ bằng biển báo và bằng tín hiệu tự động không lắp cần chắn tự động lên cảnh báo tự động có lắp cần chắn tự động...