Tin Vắn

► Trong năm 2017, UBND huyện Thuận Bắc xác định và chọn công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ đột phá của huyện. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo và được sự đồng thuận trong nhân dân nên công tác giảm nghèo của huyện đạt được nhiều kết quả.

Về chính sách tín dụng ưu đãi, đã giải ngân cho 471 hộ nghèo vay vốn, với doanh số cho vay 13,462 tỷ đồng, nâng tổng số hộ vay vốn lên 1.995 hộ, tổng dư nợ là 53,397 tỷ đồng. Xây dựng 103 căn nhà theo Quyết định 33/2015 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng 48 căn nhà theo Quyết định 48/2014 của Thủ Tướng chính phủ; đã cấp 27.934 thẻ bảo hiểm y tế, trong đó hộ nghèo 2.903 thẻ; giải quyết việc làm mới cho 960 lao động, trong đó có 12 trường hợp đi lao động ở nước ngoài. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ sản xuất, chính sách an sinh xã hội cho người nghèo cũng đã triển khai đạt hiệu quả, góp phần giúp cho gần 500 hộ được thoát nghèo trong năm 2017.

Trong năm 2018, huyện Thuận Bắc tiếp tục chọn công tác giảm nghèo bền vững làm nhiệm vụ đột phá. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về tiếp cận tiêu chí nghèo đa chiều; tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, chính sách giảm nghèo như: Chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo, công tác đào tạo nghề cho người nghèo, chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động, bảo hiểm y tế cho người nghèo, chính sách hỗ trợ sản xuất... 

► Trung tâm Văn hóa tỉnh vừa tổ chức đêm “GALA Ca nhạc chào năm mới 2018”. Có trên 20 tiết mục gồm các thể loại: múa, khiêu vũ, tốp ca, tam ca… đã được trình diễn trong đêm gala, với chủ đề ca ngợi về Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương, đất nước thu hút đông đảo nhân dân đến xem.