Ninh Phước nhân rộng mô hình cánh đồng lớn

(NTO) Ninh Phước là huyện nông nghiệp trọng điểm của tỉnh ta tổ chức thực hiện thành công mô hình cánh đồng lớn trên cây lúa trong vụ hè-thu và vụ mùa 2017 tại xã Phước Hậu. Vụ đông-xuân 2017-2018, địa phương tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình cánh đồng lớn lên 764 ha. Qua đó tạo bước phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao chuỗi giá trị nông sản, tăng thu nhập cho nông dân, tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đến với cánh đồng lớn xã Phước Hậu vào những ngày đầu năm 2018, chúng tôi gặp nông dân địa phương phấn khởi tập trung ra đồng thu hoạch lúa vụ mùa. Những bao lúa căng đầy được công nhân vận hành máy gặt liên tục đẩy xuống ruộng rạ. Đứng giữa cánh đồng lúa chín vàng thẫm, ông Vạn Sổ ở thôn Hiếu Lễ phấn khởi chia sẻ niềm vui: Tuy bị ảnh hưởng cơn bão số 16 gây mưa kéo dài nhưng lúa trên cánh đồng lớn không bị đổ ngã. Nhờ bà con gieo thưa kết hợp bón phân cân đối nên lúa cứng cây chống chịu được với thời tiết bất lợi. Qua hai vụ tham gia thực hiện mô hình cánh đồng lớn, bà con tôi thấy đây là mô hình đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Trước đây, nông dân làm ruộng theo kinh nghiệm dân gian cha truyền con nối, mạnh ai nấy gieo dẫn đến tình trạng da beo. Ai thích giống nào gieo giống nấy nên mùa vụ trên đồng ruộng không đồng nhất. Nay thực hiện mô hình cánh đồng lớn được Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Phước Hậu làm “bà đỡ” cung ứng vật tư, có đội ngũ cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám đồng hướng dẫn nông dân thực hiện triệt để biện pháp canh tác “1 phải, 5 giảm”. Nhờ đó, bà con tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng năng suất cây trồng, tăng thu nhập. Gia đình tôi canh tác 6 sào lúa, vụ mùa năm nay năng suất ước đạt trên 6,4 tạ/sào. Đây là vụ mùa thu hoạch đạt năng suất cao nhất từ trước tới nay. HTX hợp đồng với Nhà máy xay xát lúa Hưng Hào thống nhất thu mua lúa khô với giá 5.700 đồng/kg, tăng 600 đồng so với vụ hè-thu 2017. Trừ hết chi phí sản xuất, tôi còn lãi ròng 2,2 triệu đồng/sào, tăng hơn 700 ngàn đồng so với vụ mùa năm trước.

 
Nông dân xã Phước Hậu thu hoạch lúa vụ mùa trên cánh đồng lớn đạt năng suất bình quân 64,3 tạ/ha. Ảnh: S.N

Ông Nguyễn Như Hùng Triết, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hậu cho biết: Việc UBND huyện Ninh Phước chọn Phước Hậu làm điểm thực hiện mô hình cánh đồng lớn trong vụ hè-thu và vụ mùa 2017 đã tạo động lực mới, nâng cao năng lực sản xuất cho nông dân địa phương. Vụ hè-thu chỉ có 103 hộ tham gia mô hình cánh đồng lớn với diện tích 56 ha đến vụ mùa đã tăng lên 100 ha thu hút 247 hộ tham gia. Chính quyền địa phương đã huy động “bốn nhà” cùng ra đồng với nông dân. Đồng thời phát huy vai trò của HTX Dịch vụ nông nghiệp Phước Hậu trong việc tổ chức sản xuất, liên kết thu mua sản phẩm cho nông dân tham gia cánh đồng lớn. Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tập huấn kỹ thuật canh tác theo mô hình “1 phải, 5 giảm” và kết nối với các doanh nghiệp cung ứng lúa giống TH41 xác nhận, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thu mua sản phẩm cho nông dân. Đối với nông dân có ruộng vụ đầu tiên tham gia cánh đồng lớn được ngân sách hỗ trợ một phần kinh phí giúp bà con mua lúa giống, thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn kỹ thuật. Nhờ thực hiện hiệu quả các biện pháp canh tác đã đưa năng suất lúa vụ mùa trên cánh đồng lớn đạt bình quân 64,3 tạ/ha, tăng trên 6 tạ so với cùng kỳ và tăng 5 tạ/ha so với ruộng canh tác đại trà. Đây là vụ mùa năng suất lúa đạt cao nhất từ nay trên cánh đồng thôn Hiếu Lễ. Qua hai vụ thực hiện mô hình cánh đồng lớn đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực được nông dân toàn xã hưởng ứng. Vụ đông-xuân 2017-2018, xã Phước Hậu mở rộng sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn lên 300 ha thu hút 647 hộ tham gia, chiếm 35% diện tích đất lúa trên địa bàn xã, tập trung ở các thôn Hiếu Lễ, Chất Thường, Trường Thọ. Trong đó có 56 ha của 103 hộ ở thôn Hiếu Lễ dự kiến liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa giống TH 41 nguyên chủng.

Từ thực tiễn sản xuất trên cánh đồng lớn xã Phước Hậu, vụ đông-xuân 2017- 2018, huyện Ninh Phước tiếp tục nhân rộng mô hình với diện tích 764 ha, chiếm 53% kế hoạch thực hiện mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 664 ha lúa tập trung ở các xã, thị trấn: Phước Hậu 300 ha, Phước Thuận 164 ha, Phước Thái 100 ha, Phước Dân 100 ha; 80 ha bắp tại xã Phước Vinh; 20 ha cây măng tây xanh tại xã An Hải. Ngân sách tỉnh hỗ trợ nông dân huyện Ninh Phước tham gia cánh đồng lớn mua giống, thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn kỹ thuật với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn huy động “bốn nhà” liên kết cùng ra đồng hướng dẫn nông dân thực hiện thắng lợi vụ đông-xuân trên cánh đồng lớn. Ông Lưu Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thái cho rằng: Tuy lần đầu tiên triển khai thực hiện mô hình cánh đồng lớn, nhưng chính quyền địa phương đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về tổ chức sản xuất, lựa chọn đồng ruộng, vận động nông dân, liên kết doanh nghiệp. UBND xã giao cho HTX Dịch vụ nông nghiệp Như Bình đảm nhận việc cung ứng vật tư, hướng dẫn kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm. Nông dân đang tập trung thu hoạch dứt điểm 730 ha lúa vụ mùa để khẩn trương làm đất xuống vụ đông-xuân, chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi kênh Nam. Trong đó có 102 ha lúa sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn của 211 hộ, tăng 2 ha so với kế hoạch, tập trung ở các thôn: Như Bình, Như Ngọc, Thái Giao, Thái Hòa.

Ông Nguyễn Đô, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết: Được sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo các ngành, các cấp giúp địa phương triển khai thực hiện hiệu quả mô hình cánh đồng lớn trên cây lúa tại xã Phước Hậu trong vụ hè-thu và vụ mùa 2017. Mô hình cánh đồng lớn tạo ra vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, nâng cao chuỗi giá trị nông sản. Đồng thời tạo mối liên kết phát triển bền vững giữa HTX Dịch vụ nông nghiệp với bà con nông dân và các doanh nghiệp trong việc cung ứng vật tư sản xuất, thu mua sản phẩm. Lãnh đạo huyện tiếp tục huy động hệ thống chính trị của huyện tích cực tham gia thực hiện thắng lợi mô hình cánh đồng lớn vụ đông-xuân 2017-2018. Qua đó, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nông dân, tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.