Văn phòng HĐND tỉnh: Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2018

(NTO) Văn phòng HĐND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động (CBCC&NLĐ) năm 2018. Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2018.

Năm 2017, hoạt động của Văn phòng có nhiều đổi mới, hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành công việc. Tham mưu triển khai 17 cuộc giám sát chuyên đề và nhiều cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, đột xuất tập trung vào những vấn đề được cử tri, Nhân dân quan tâm. Tổ chức tốt 2 kỳ họp HĐND, ban hành 60 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền địa phương. Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội; tiếp công dân và xử lý tốt đơn thư, khiếu nại, tố cáo gởi đến HĐND tỉnh. Đồng thời tham mưu cho các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác giám sát chuyên đề. Qua đó kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc kiến nghị với các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết… CBCC&NLĐ thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Văn phòng HĐND tỉnh trong thời gian qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018, đồng chí yêu cầu Văn phòng HĐND tỉnh cần chủ động, sáng tạo, cải tiến trong công tác tham mưu, phục vụ tốt hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; duy trì, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; quan tâm đảm bảo vật chất, đời sống cho CBCC&NLĐ; CBCC&NLĐ Văn phòng HĐND tỉnh đoàn kết, phát huy năng lực chuyên môn, nghiên cứu cập nhật văn bản pháp luật mới, ứng dụng công nghệ mới vào nhiệm vụ được giao. Đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…