Hội nghị triển khai Luật Trẻ em năm 2016

(NTO) Ngày 27-12, UBND Tp. Phan Rang–Tháp Chàm tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trẻ em năm 2016 và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9-5-2017 của Chính phủ.

Tham dự hội nghị có 120 đại biểu lãnh đạo các phòng, ban, hội, đoàn thể, lãnh đạo UBND 16 xã, phường, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, cán bộ phụ trách công tác hộ tịch, cán bộ phụ trách công tác trẻ em và cộng tác viên công tác xã hội các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 15-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong tình hình mới; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, những điểm mới của Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản có liên quan về công tác trẻ em.