Tin vắn

(NTO) Tại Cổng Làng, gần Chợ Cà Ná (Thuận Nam), có bảng rỉ sét, hư hỏng nên không còn tác dụng tuyên truyền. Hiện nay, khu vực này có gió mạnh đã làm bung các miếng tôn. Đề nghị chính quyền địa phương sớm sửa chữa để bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây.

Bảng tuyên truyền bị hư hỏng nặng. Ảnh chụp vào lúc 14:10 ngày 24-12-2017.