Phường Đô Vinh: Đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt nhu cầu nhân dân

(NTO) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), thời gian qua, phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức; triển khai đồng bộ các giải pháp, công khai, minh bạch, đơn giản hóa quá trình thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân địa phương.

Đồng chí Phạm Thanh Quang, Chủ tịch UBND phường, cho biết: Thực hiện công tác CCHC, UBND phường Đô Vinh đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc kế hoạch và chương trình hành động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương. Để người dân thực hiện TTHC dễ dàng, UBND phường tập trung rà soát, đưa các TTHC ra giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”; niêm yết công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, các mẫu áp dụng để giải quyết hồ sơ hành chính, các khoản thu phí và lệ phí trong các lĩnh vực chứng thực, hộ tịch và các khoản thu khác theo quy định… Đồng thời, công khai số điện thoại của lãnh đạo UBND phường, Tổ chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính để tổ chức và công dân kịp thời phản ánh việc cán bộ, công chức có hành vi sách nhiễu, gây khó khăn trong việc giải quyết hồ sơ hành chính. Nhờ vậy, cán bộ, công chức của phường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền được thực hiện đúng quy trình, nhanh gọn, trả kết quả trong buổi, trong ngày. Trong năm 2017, phường không có đơn thư phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; số TTHC giải quyết theo cơ chế “một cửa” đạt trên 9.200 hồ sơ, TTHC giải quyết theo cơ chế “một cửa liên thông” đạt gần 460 hồ sơ. Chị Nguyễn Thị Thu Thanh (khu phố 4, phường Đô Vinh) đến làm TTHC tại phường chia sẻ: Tôi đến làm giấy tờ ở bộ phận “một cửa” được cán bộ phụ trách phục vụ chu đáo, giấy tờ, hồ sơ giải quyết nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu nên tôi cảm thấy hài lòng.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Đô Vinh.

Nhằm mục đích hiện đại hóa nền hành chính, UBND phường Đô Vinh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, nhất là trong giải quyết TTHC; áp dụng phần mềm Văn phòng điện tử (TDOffice) trong xử lý, chỉ đạo điều hành. Cán bộ, công chức toàn phường tăng cường sử dụng hộp thư công vụ, góp phần giảm tải số lượng văn bản hành chính. Việc giao ban công tác CCHC được UBND phường lồng ghép vào công tác giao ban hằng tuần, giao ban hằng tháng, hằng quý. Công tác thi đua khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC tại đơn vị. Định kỳ thứ năm hằng tuần, Chủ tịch UBND phường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thắc mắc về TTHC… Chấn chỉnh việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, UBND phường duy trì hiệu quả hoạt động Tổ chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính do đồng chí Chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng. Qua kiểm tra, nhìn chung cán bộ, công chức của phường có ý thức tự giác trong việc chấp hành giờ giấc làm việc.

Đồng chí Phạm Thanh Quang cho biết thêm: Với mục tiêu đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, thời gian tới, UBND phường Đô Vinh tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; niêm yết công khai, minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng tất cả TTHC thuộc thẩm quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực; tăng cường tham mưu, thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính… hướng đến phục vụ tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.