Hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn quân đội năm 2017

(NTO) Ngày 21-12, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn quân đội năm 2017.

Trong năm, các cơ quan, đơn vị đã tích cực làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, kế hoạch huấn luyện chiến đấu đúng nội dung, bảo đảm thời gian theo quy định. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, đầu tư chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, thao trường bãi tập, mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Duy trì và thực hiện tốt công tác tham mưu huấn luyện; tổ chức tập huấn cho cán bộ trước khi bước vào huấn luyện nghiêm túc, chất lượng giáo án ngày càng được nâng cao. Thực hiện tốt tác phong quân nhân, giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, công tác và tham gia giao thông.

Hội nghị đã thảo luận, đề ra nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn quân đội năm 2018 như: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra huấn luyện của cơ quan, đơn vị thuộc quyền; kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, xem nhẹ, hạ thấp yêu cầu; duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ công tác tham mưu huấn luyện; quy định bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập… Thường xuyên làm tốt việc quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của Nhà nước và quân đội về chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn quân đội…