Bản tin An ninh trật tự Ninh Thuận ngày 17-12-2017