Ban CHQS huyện Thuận Bắc: Nhiều biện pháp để dân quân yên tâm huấn luyện

(NTO) Thuận Bắc là huyện miền núi, phần lớn cán bô,̣ chiến sĩ dân quân là đồng bào các dân tộc, có trình độ, nhận thức không đồng đều; mặt khác, do đời sống còn nhiều khó khăn, trong độ tuổi dân quân là lao động chính phải đi làm ăn xa, vì vậy việc lựa chọn kết nạp thanh niên vào lực lượng dân quân và tổ chức huấn luyện theo đúng nội dung, chương trình quy định gặp nhiều khó khăn.

Tuy vậy, những năm qua, huyện Thuận Bắc đã thường xuyên luân phiên, kết nạp dân quân đủ số lượng chỉ tiêu trên giao, bảo đảm các tiêu chuẩn về chất lượng, nhất là về phẩm chất chính trị.

Có được kết quả đó trước hết nhờ Ban CHQS huyện có nhiều cách làm sáng tạo, luôn tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể địa phương, tiến hành các biện pháp phù hợp, hiệu quả. Để tuyển chọn “đầu vào” dân quân đúng nguyên tắc, có chất lượng, Ban CHQS huyện thường xuyên quán triệt, nắm vững Luật Dân quân tự vệ, các quy định, hướng dẫn của trên, phân công cán bộ xuống tận các xã hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chấn chỉnh từ khâu đăng ký, xét duyệt đến kết nạp; tổ chức thâm nhập chặt chẽ, gặp gỡ cụ thể từng thanh niên, tranh thủ ý kiến của những người có uy tín trong thôn, làng, lắng nghe ý kiến phản ánh của các tổ chức quần chúng… từ đó lựa chọn được những thanh niên ưu tú, đủ tiêu chuẩn, có điều kiện phù hợp để kết nạp vào lực lượng dân quân. Đối với việc tập trung, tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân, Ban CHQS huyện đã có nhiều biện pháp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị phát huy vai trò, trách nhiệm. Hàng năm vào mùa huấn luyện, chính quyền địa phương, các đoàn thể ở xã đã tạo điều kiện về mọi mặt, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất, bổ sung thức ăn, nước uống, cử lực lượng giúp đỡ các gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn… để dân quân yên tâm huấn luyện. Vì vậy, mặc dù điều kiện kinh tế của các địa phương trong huyện và các gia đình dân quân còn nhiều khó khăn, song những năm qua dân quân huyện Thuận Bắc luôn sắp xếp ổn thỏa công việc, tập trung tham gia huấn luyện đủ 100% quân số, chất lượng huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trên 70% khá giỏi.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đặng Ngọc An, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thuận Bắc khẳng định: Đảng ủy, Ban CHQS huyện Thuận Bắc thường xuyên xác định việc chăm lo xây dựng lực lượng dân quân có số lượng hợp lý, chất lượng cao, tổ chức huấn luyện đầy đủ, sát thực tế chiến đấu là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng LLVT huyện, góp phần bảo đảm hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.