Phụ nữ Ninh Phước: Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

(NTO) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ (CB), hội viên (HV), phụ nữ (PN) huyện Ninh Phước triển khai nhiều mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực… Qua đó, góp phần giúp chị em rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống; quyên góp, tiết kiệm gạo, tiền giúp đỡ HV, PN có hoàn cảnh khó khăn, khi đau ốm, bệnh tật, phát triển kinh tế, ổn định đời sống gia đình.

Chị Lê Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ninh Phước, cho biết: Ngày 26-9-2016, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-BTV triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị từ nay đến năm 2021 nhằm mục đích giúp CB, HV, PN nhận thức ngày càng sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác thành nền nếp, giúp mỗi CB, HV, PN nâng cao hiểu biết, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Trên cơ sở Kế hoạch của Hội và Kế hoạch của cấp ủy địa phương, 100% Hội PN các xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Trong đó, chú trọng triển khai các phong trào, mô hình thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ; các hoạt động nhân đạo, từ thiện; cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”… giúp chị em nâng cao hiểu biết, thực hành lối sống tiết kiệm cho bản thân, gia đình; giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế; chia sẻ khó khăn với HV, PN nghèo.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Ninh Phước trao tặng nhà ở cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh
khó khăn.

Học tập Bác Hồ ở tinh thần tiết kiệm, CB, HV, PN huyện Ninh Phước quan tâm xây dựng, duy trì các mô hình: “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”, “Góp vốn xoay vòng”, PN tiết kiệm mua sắm… Chỉ tính năm 2017, toàn Hội đã quyên góp trên 1.500 kg gạo, hỗ trợ 160 PN nghèo, neo đơn; vận động giúp đỡ HV, PN có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, ma chay với số tiền 53 triệu đồng. Hội PN các cấp vận động, duy trì quản lý nguồn vốn tiết kiệm tại 81 tổ/4.929 thành viên, với số tiền trên 1,5 tỷ đồng, giúp 2.000 lượt HV, PN vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao đời sống.

Phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, năm 2017, các cấp Hội nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho 9.553 lượt HV, PN vay vốn phát triển kinh tế, với số tiền gần 223 tỷ đồng. Hội PN huyện phối hợp với Đoàn từ thiện Khát vọng sống trao quà và tặng 73 triệu đồng cho chị Mang Thị Ngọc, mồ côi cha mẹ ở thôn Ninh Quý 2 (xã Phước Sơn), 62 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Xựng ở thôn Hoài Ni (xã Phước Thái). Chăm lo nhà ở cho HV, PN có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội vận động, quyên góp số tiền 195,4 triệu đồng, hỗ trợ 4 chị xây dựng nhà ở; Quỹ Hỗ trợ PN nghèo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ 2 căn nhà Mái ấm tình thương cho 2 chị khó khăn về nhà ở, với số tiền 100 triệu đồng. Hội PN thị trấn Phước Dân thành lập nhóm “Tương trợ” với 28 thành viên, quyên góp số tiền trên 1,6 triệu đồng, mua 80 con gà, trao tặng 4 HV, PN nghèo; vận động mạnh thường quân mua tặng chị Hồ Thị Mỹ Hương (khu phố 12, thị trấn Phước Dân) 1 cặp bò cái trị giá 38 triệu đồng làm vốn phát triển kinh tế, chăm lo cuộc sống gia đình...

Điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là CB, HV, PN huyện Ninh Phước luôn nhiệt tình tham gia và thực hiện có hiệu quả công tác xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường tại địa phương. Chỉ tính năm 2017, qua vận động, gia đình HV, PN toàn huyện đã hiến trên 42.400 m2 đất, đóng góp 90 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn. Hội PN huyện nhận cảm hóa, giáo dục 5 thanh-thiếu niên hư, vi phạm pháp luật; phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức hòa giải 39 vụ mâu thuẫn; đồng thời thành lập mới 5 tổ “Sọt rác gia đình” tại xã Phước Hữu, duy trì Câu lạc bộ “PN nuôi heo không thả rong”… góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới văn minh, tiến bộ.

Với những mô hình học tập và làm theo Bác cụ thể, thiết thực, các cấp Hội PN huyện Ninh Phước đã và đang thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần quan trọng giúp CB, HV, PN rèn luyện, bồi đắp phẩm chất đạo đức PN Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.