Nhiều học sinh trường Dân tộc nội trú THCS huyện Ninh Phước ngộ độc thực phẩm