Triển khai công tác định hướng nuôi trồng thủy sản năm 2018

(NTO) Ngày 7-12, Chi cục Thủy sản tổ chức Hội nghị tổng kết nuôi, trồng thủy sản năm 2017 và định hướng năm 2018.

Hội nghị tổng kết nuôi, trồng thủy sản năm 2017 và định hướng năm 2018.

Năm 2017, diện tích nuôi trồng thủy sản trên toàn tỉnh 1.318 ha, tăng 5,9% so với năm 2016; sản lượng đạt 1.318 tấn. Lĩnh vực nuôi tôm thương phẩm phát triển theo hướng bền vững, các mô hình ứng dụng công nghệ cao được nhân rộng, góp phần tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Tổng diện tích thả nuôi cả năm trên 900 ha, sản lượng thu hoạch đạt gần 7.500 tấn, cao hơn 17% so với cùng kỳ. Hoạt động giống thủy sản có chuyển biến tích cực, trong đó sản xuất tôm giống khẳng định vị thế hàng đầu trong cả nước về chất lượng, sản lượng đạt 24.700 triệu postlarvae, tăng 13,2% so với cùng kỳ.

Triển khai công tác định hướng nuôi trồng thủy sản năm 2018, Chi cục Thủy sản tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các quy định về sản xuất, kinh doanh; chú trọng hỗ trợ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào nuôi trồng, hướng đến ổn định diện tích thả nuôi và tăng năng suất. Phấn đấu, sản lượng thủy sản thương phẩm đạt 8.850 tấn; sản xuất giống thủy sản đạt 25.100 triệu con.