Thuận Bắc: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đột phá trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo

(NTO) Ngày 5-12, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đột phá trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) về nâng cao chất lượng giáo dục năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Qua 1 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, ngành GD&ĐT huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các trường học chú trọng công tác nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức nhiều hội thi, hội thảo chuyên môn nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; luôn đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với học sinh (HS) từng khu vực. Công tác vận động HS ra lớp được duy trì ở bậc mầm non và tiểu học; duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, huyện Thuận Bắc tiếp tục xác định nâng cao chất lượng GD&ĐT là nhiệm vụ đột phá và tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như: Tích cực đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; xây dựng và nhân rộng gương điển hình cá nhân và dòng họ hiếu học trong cộng đồng. Đặc biệt chú trọng khắc phục tình trạng HS lưu ban, bỏ học; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học đến phụ huynh và HS…