Chuyển biến phong trào “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”

(NTO) Qua 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 513/2016/KH-UBND của UBND tỉnh về “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” giai đoạn 2016-2020, phong trào tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh (VHVM) đô thị, bộ mặt đô thị trên địa bàn tỉnh ngày càng chuyển biến theo hướng văn minh và hiện đại.

Là trung tâm chính trị, kinh tế-xã hội của tỉnh, bám sát nội dụng Kế hoạch số 513/2016/KH-UBND, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực.

Công nhân chăm sóc cây xanh tại Quảng trường 16 Tháng 4, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

Một trong những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng đến nếp sống VHVM đô thị là công tác quản lý trật tự và xây dựng trên địa bàn, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành dỡ bỏ các bảng, biển hiệu, mái che, mái vẩy sai quy định; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự và xây dựng. Kết quả, năm 2016, phối hợp với địa phương tuần tra, kiểm tra 448 công trình, nhà ở; trong đó, phát hiện 138 trường hợp xây dựng nhà ở không phép, 3 công trình xây dựng sai phép; năm 2017, kiểm tra 325 công trình nhà ở riêng lẻ và công trình của các tổ chức, phát hiện 68 trường hợp xây dựng không phép và trái phép, xử lý dứt điểm nhằm hạn chế tối thiểu, chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn. Hay tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường biển, xử lý triệt để tình trạng buôn bán hàng rong, các nhà tắm nước ngọt, chợ cá... phát sinh, lập lại trật tự, cảnh quan ở khu vực bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ xanh-sạch-đẹp. Qua đó, góp phần xây dựng Tp. Phan Rang-Tháp Chàm ngày càng văn minh và hiện đại, được người dân và du khách đánh giá cao. Hay Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nếp sống VHVM đô thị đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân gắn với tuyên truyền, triển khai phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh–sạch–đẹp”. Chỉ riêng trong năm 2017, Đoàn Thanh niên đã tổ chức 398 đợt tuyên truyền; 125 đợt vệ sinh môi trường, thu gom và tiêu hủy trên 234 m3 rác; tham gia 932 ca tuần tra truy quét tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự..., qua đó góp phần xây dựng VHVM đô thị ngày càng xanh-sạch-đẹp, an toàn hơn.

Song song, các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao và du lịch được ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương triển khai phong phú, đa dạng, rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ tốt các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương. Các chương trình nghệ thuật, các hoạt động đội nhóm, câu lạc bộ, các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ Nhân dân, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, du khách trong và ngoài nước đến xem, cổ vũ. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa nơi công sở gắn với nội dung xây dựng “Cơ quan, đơn vị văn hóa” nêu cao tính gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong phong cách ứng xử chuẩn mực, qua đó tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Công an tỉnh phối hợp cùng với các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức 2.799 ca/9.470 lượt người tham gia tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự ở địa phương, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đồng chí Châu Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Qua 2 năm triển khai thực hiện, công tác xây dựng nếp sống VHVM đô thị đã thay đổi đáng kể về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân trong cách ứng xử, giao tiếp nơi công sở, nơi công cộng; tuân thủ các quy định của Nhà nước trong việc xây dựng chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường thể hiện được nếp sống VHVM của người dân; các tệ nạn xã hội ngày càng hạn chế, các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan dần được xóa bỏ, nếp sống VHVM trong việc cưới, tang và lễ hội được tổ chức phù hợp với điều kiện kinh tế, phong tục truyền thống, đúng quy định của Nhà nước, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, bảo đảm cuộc sống bình yên của Nhân dân; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đồng chí Châu Thanh Hải cho biết thêm: Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, thời gian tới, ngành tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào “Đổi mới nếp sống VHVM đô thị” gắn với triển khai thực hiện tốt các phong trào: “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy vai trò giám sát cộng đồng đối với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và của địa phương; phổ biến, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong bảo đảm trật tự và VHVM đô thị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nếp sống VHVM đô thị gắn với việc kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa, nhân văn truyền thống phù hợp với đời sống hiện đại. Ban hành Tiêu chí đánh giá “Đổi mới nếp sống VHVM đô thị” tỉnh giai đoạn 2016-2020 để mang lại hiệu quả thiết thực.