Tp. Phan Rang- Tháp Chàm: Tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

(NTO) Ngày 1-12, UBND Tp.Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

 
Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Trong năm 2017, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của Tp.Phan Rang- Tháp Chàm đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 12.063 tỷ đồng, tăng 10,4% so cùng kỳ; trong đó thương mại- dịch vụ chiếm tỷ trọng 62,4%, công nghiệp-xây dựng chiếm 29,6%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.927,75 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch; trong đó thu ngân sách thành phố 528,4 tỷ đồng. Trên lĩnh vực văn hóa- xã hội: y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, giảm nghèo, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quản lý trật tự đô thị.. được quan tâm đẩy mạnh. Trong năm, thành phố đã giới thiệu việc làm cho 4.560 lao động, trong đó 30 trường hợp xuất khẩu lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,62%, hộ cận nghèo giảm 0,44%...

Năm 2018, thành phố tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý trật tự đô thị, cải cách hành chính… tạo động lực phát triển. Dự kiến, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11-12%; thu nhập bình quân đầu người 52 triệu đồng/người/năm. Về các chỉ tiêu xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,25%; 1-2 trường đạt chuẩn quốc gia; trên 4.000 lao động được giới thiệu việc làm…