Thuận Bắc nâng cao đời sống văn hóa cơ sở

(NTO) Chăm lo đời sống văn hóa cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Thuận Bắc.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020 xác định: “Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Địa phương đã huy động các nguồn lực xã hội xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, tích cực góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Các nữ nghệ nhân xã Phước Kháng (Thuận Bắc) biểu diễn Mả la.

Huyện Thuận Bắc hiện có 10.062 hộ, với trên 47.000 nhân khẩu sinh sống tập trung ở 32 thôn thuộc địa bàn 6 xã. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 69% dân số; đông nhất là đồng bào Raglai chiếm 62%. Mỗi dân tộc có một nền văn hóa riêng đã hòa quyện cùng cộng đồng các dân tộc tạo nên nét văn hóa truyền thống đặc sắc trong đời sống ở địa bàn khu dân cư. Thành tựu nổi bật đáng ghi nhận, đó là phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện phát triển rộng khắp từ vùng đồng bằng đến các xã miền núi. Mỗi thôn đều có đội văn nghệ gồm 15- 20 diễn viên, nhạc công tham gia biểu diễn phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân địa phương trong các dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị- văn hóa quan trọng ở địa phương. Chúng tôi nhiều lần chứng kiến các nghệ nhân dân gian huyện Thuận Bắc trong trang phục truyền thống biểu diễn dân ca, dân vũ đặc sắc trên nền nhạc cụ dân tộc được đông đảo khán giả tán thưởng. Trong những năm gần đây, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ cho các khu dân cư huyện Thuận Bắc trên 2,2 tỷ đồng. Các địa phương đã sử dụng kinh phí mua sắm nhạc cụ Mả la, thiết bị âm thanh, ánh sáng, dụng cụ thể dục - thể thao, xây dựng trạm truyền thanh… Nhờ đó đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong năm 2017, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hai lần mời các nghệ nhân xã Phước Chiến đại diện đồng bào dân tộc Raglai tỉnh ta ra Hà Nội tái hiện nghi thức lễ bỏ mả và lễ cúng ăn đầu lúa mới tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam. Các nghệ nhân xã Phước Chiến cũng đã nhiều lần đến xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) truyền dạy biểu diễn nhạc cụ Mả la và đàn Chapi cho đồng bào Raglai thôn Cầu Gãy, Đá Hang. Năm 2015, huyện Thuận Bắc có ông Chamaléa Thơm ở xã Phước Chiến biểu diễn và truyền dạy Mả la, vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Năm 2017, toàn huyện có thêm 11 nghệ nhân dân gian đã có nhiều đóng góp tích cực nâng cao đời sống văn hóa cơ sở được ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét duyệt trình cấp thẩm quyền phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Các nghệ nhân dân gian đã chế tác, biểu diễn nhạc cụ và tâm huyết truyền dạy cho thanh-thiếu niên giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc.

Một thành tựu nổi bật khác trong việc chăm lo nâng cao đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Thuận Bắc là các xã đều thành lập đội bóng đá, bóng chuyền thường xuyên luyện tập tham gia thi đấu giao hữu với các cơ quan, địa phương. Các xã cũng đã lựa chọn những vận động viên đạt thành tích cao tham gia Đại hội Thể dục- Thể thao cấp huyện được tổ chức định kỳ 4 năm/lần. Tính riêng trong kỳ Đại hội lần thứ IV diễn ra vào tháng 9- 2017 vừa qua, toàn huyện có 10 đơn vị với 300 vận động viên tham gia thi đấu các môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, chạy việt dã… Hoạt động thể dục- thể thao tạo sân chơi bổ ích nâng cao sức khỏe cho thanh niên vùng nông thôn và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” lan tỏa sâu rộng trong đời sống dân cư. Hệ thống đài truyền thanh và loa truyền thanh phủ sóng khắp 32 thôn thuộc địa bàn 6 xã. Hệ thống truyền thanh hoạt động thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của chính quyền cơ sở đến với các tầng lớp nhân dân. Tính đến cuối năm 2017, toàn huyện có trên 95% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, góp phần xây dựng 30/32 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa cấp huyện.

Ông Đặng Ngọc Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tổ chức hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt động văn hóa- thể thao, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, góp phần nâng cao toàn diện đời sống nhân dân trên địa bàn huyện trong năm 2018 và những năm tiếp theo.