Đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách khi tham quan, nghỉ dưỡng

(NTO) UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4696/UBND-KGVX về việc đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách khi tham quan, nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm những cơ sở tham gia các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch không đủ điều kiện hoạt động để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có kế hoạch kiểm tra thường xuyên các phương tiện vận tải đường thủy nội địa phục vụ tham quan của du khách, các nhà hàng, bè nổi...

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Trạm Biên phòng Bãi Kinh có kế hoạch phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Ba thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa trong việc kiểm tra các phương tiện hoạt động vận chuyển khách du lịch từ Bãi Kinh qua các bè ăn uống trên biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Vườn quốc gia Núi Chúa khẩn trương hoàn thiện hệ thống biển báo, biển cấm, biển quảng cáo tại khu vực Hang Rái, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) đưa vào hoạt động nhằm cảnh báo và đảm bảo an toàn cho du khách tham quan.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thuộc phạm vi quản lý, quan tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách tham quan các khu du lịch có địa hình phức tạp, dễ xảy ra tai nạn và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, nhất là các nhà hàng, cơ sở kinh doanh hải sản tươi sống để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót của các tổ chức và cá nhân trong quá trình hoạt động.