Kế hoạch tổ chức Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu về cộng đồng ASEAN tại Ninh Thuận, năm 2017

(NTO) Ngày 6-11-2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu về cộng đồng ASEAN tại Ninh Thuận, năm 2017. Kế hoạch của UBND tỉnh xác định mục đích của Triển lãm, thông qua phim phóng sự và các bộ ảnh tư liệu về cộng đồng ASEAN nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; cho học sinh, sinh viên, các doanh nghiệp và người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận về đất nước, con người và giá trị văn hóa của các dân tộc trong cộng đồng các nước ASEAN; thông qua những nét đẹp về văn hóa, đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN nhằm tuyên truyền đến người dân Ninh Thuận về quá trình hình thành ASEAN, về các giá trị và lợi ích của cộng đồng ASEAN mang lại, từ đó tạo sự đồng thuận, sự hiểu biết lẫn nhau, tạo sự ủng hộ tích cực và trách nhiệm về ý thức cộng đồng trong khu vực các nước ASEAN.

Với chủ đề: “Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu về cộng đồng ASEAN”, nội dung triển lãm gồm 3 chủ đề: Đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN; Bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng đồng ASEAN; Các dân tộc trong cộng đồng ASEAN. Triển lãm gồm có hơn 300 tác phẩm ảnh và gần 100 tác phẩm phim phóng sự - tài liệu của tác giả các nước ASEAN đạt giải và vào vòng Chung khảo của Liên hoan Ảnh và Phim phóng sự-Tài liệu trong cộng đồng ASEAN năm 2010, năm 2013 và năm 2015 được tổ chức tại Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và UBND tỉnh tổ chức triển lãm trong thời gian 4 ngày, từ ngày 16-11 đến ngày 19-11 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận.

Kế hoạch của UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị được phân công nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện nhằm bảo đảm cho Kế hoạch tổ chức Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu về cộng đồng ASEAN tại Ninh Thuận, năm 2017 thành công tốt đẹp.