Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến các tờ trình trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2017

(NTO) Ngày 14-11, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với một số sở, ngành để nghe và cho ý kiến các tờ trình trước khi trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp thường lệ cuối năm 2017). Tham dự có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, các sở: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày 5 tờ trình tham mưu ban hành Nghị quyết về chuyển đổi mô hình từ hoạt động độc lập của Quỹ Bảo lãnh tín dụng sang ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển; cơ cấu lại tổ chức và hoạt động các Quỹ Tài chính theo hướng Quỹ Đầu tư phát triển quản lý trực tiếp Quỹ Đầu tư phát triển và nhận ủy thác Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Phát triển nhà ở, Quỹ Phát triển đất; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ mua BHYT cho hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản năm 2018; Nghị quyết Phê duyệt khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng và Nghị quyết rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung trong các tờ trình để gửi UBND tỉnh trước khi trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh cuối năm.