Chi bộ thôn Hoài Ni: Lãnh đạo nhân dân đoàn kết xây dựng quê hương

(NTO) Thôn Hoài Ni (xã Phước Thái, Ninh Phước) có dân số gần 2.100 người, trong đó đồng bào dân tộc Chăm chiếm 99,42%. Nhờ dòng kênh Nam chảy ngang nên thôn Hoài Ni được hưởng lợi vì có nguồn nước tưới cho đồng lúa 2-3 vụ, với diện tích 145 ha. Những năm qua, người dân nơi đây đã đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, góp phần vào kết quả đạt chuẩn nông thôn mới của xã Phước Thái.

Đồng chí Quảng Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Hoài Ni cho biết: Chi bộ thôn hiện có 8 đảng viên (ĐV), từ thực tế xây dựng nông thôn mới, khi thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy và các ĐV trong chi bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải làm tốt hơn nữa công tác dân vận. Bước đầu tiên là chi bộ tổ chức cho từng ĐV đăng ký việc “làm theo” cụ thể và chịu trách nhiệm với các phần việc được phân công. Nội dung đăng ký tập trung vào việc chấp hành quy chế hoạt động của chi bộ; trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết chi bộ và các quy định của thôn, xã; gương mẫu đi đầu trong vận động đóng góp xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và thu gom rác thải, vệ sinh môi trường. Hằng tháng trong sinh hoạt định kỳ, ĐV phải báo cáo rõ tình hình vận động người dân hoặc đoàn viên, hội viên đoàn thể mà mình phụ trách, qua đó chi bộ sẽ góp ý chỉ đạo. Dự kiến vào cuối năm, chi bộ sẽ tổ chức họp nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện việc đăng ký “làm theo” của từng ĐV.

 
Qua cách làm sáng tạo, linh hoạt của chi bộ, nhân dân thôn Hoài Ni thực hiện bê tông hoá 85% đường nội thôn.

Trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Chi bộ thôn Hoài Ni, điểm nổi bật là trước khi ra Nghị quyết lãnh đạo, cấp ủy đều tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân. Từ kinh nghiệm trước kia, thay vì chỉ phân công chung chung, các ĐV được giao nhiệm vụ cụ thể, qua đó đã thực sự vào cuộc, thường xuyên trực tiếp đến gặp gỡ các hộ gia đình tuyên truyền, giải thích về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Toàn thôn Hoài Ni có 7 tổ tự quản (mỗi tổ bình quân có 65 hộ dân) đều có ĐV phụ trách và cùng tham gia sinh hoạt tổ. Sự gần dân, sát dân của các ĐV đã tác động người dân tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh, sạch, đẹp” và “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tìm hiểu hoạt động của các phong trào, chúng tôi ghi nhận có vai trò đóng góp quan trọng của 23 tộc họ trong thôn từ việc đoàn kết giữ gìn nền nếp gia phong, góp quỹ hỗ trợ sản xuất, khuyến học đến giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật. Với hoạt động của các tộc họ đã góp phần cùng Ban công tác Mặt trận thôn tuyên truyền, vận động nâng dần ý thức trách nhiệm cộng đồng của người dân trong quản lý an ninh trật tự và vệ sinh môi trường, tạo điều kiện cho công tác dân vận của chi bộ ngày càng thuận lợi.

Qua cách làm sáng tạo, linh hoạt của chi bộ, đặc biệt với vai trò người đứng đầu nêu gương của đồng chí Quảng Thanh trong công tác vận động quần chúng, đã huy động sức dân thôn Hoài Ni thực hiện bê tông 85% đường nông thôn, 75% đường nội đồng, 70% kênh mương cấp 3 do xã quản lý và góp kinh phí lắp đặt 22 bóng đèn thắp sáng đường làng, ngõ xóm, xây dựng sân phơi nông sản, cổng làng khang trang. Tính riêng từ đầu năm đến nay, thôn Hoài Ni huy động 280 công lao động tu sửa 800 m đường giao thông nông thôn với khối lượng 290 m3 đất đắp, 21 m3 cát và 15 m3 đá. Các tổ tự quản 1, 2 còn huy động thanh niên trong tổ chở đất đắp các đoạn đường hư hỏng, đặc biệt có 2 hộ trong thôn hiến 500m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, chi bộ còn vận động bà con trong thôn đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, tiếp tục nhân rộng mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa và phát triển nghề chăn nuôi gia súc. Nhờ đó, đời sống Nhân dân ngày càng cải thiện, nâng dần thu nhập, trong năm nay góp phần giảm hộ nghèo trong thôn từ 43 hộ xuống còn 16 hộ (tương ứng tỷ lệ 3,9%).

Nhìn chung, qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhờ đổi mới cách tiếp xúc với Nhân dân, phát huy thực sự vai trò tiền phong gương mẫu của từng ĐV, Chi bộ thôn Hoài Ni đã lãnh đạo hiệu quả việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong thời gian tới, Chi bộ thôn Hoài Ni tiếp tục vận dụng kinh nghiệm và cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm huy động sức dân đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp.