Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Đạo Long và Đài Sơn