Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội năm 2017

(NTO) Ngày 13-11, Tỉnh Đoàn phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cho gần 150 cán bộ Đoàn-Hội cơ sở thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được học tập các nội dung chính như: Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, hùng biện, nói chuyện trước công chúng; kỹ năng sinh hoạt tập thể; kỹ năng tổ chức trò chơi lớn; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, an toàn thông tin mạng, việc sử dụng trang mạng xã hội….Lớp tập huấn là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn-Hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng hoạt động phong trào Đoàn-Hội, đáp ứng nhiệm vụ công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Lớp bồi dưỡng kỹ năng cán bộ Đoàn – Hội năm 2017.