Bản tin An ninh trật tự Ninh Thuận ngày 13-11-2017