Trả lời đơn ông Đoàn Đức Linh, phường Phủ Hà (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm): Yêu cầu thực hiện bồi thường của hộ ông là không có cơ sở

(NTO) Báo Ninh Thuận nhận được đơn của ông Đoàn Đức Linh, phường Phủ Hà (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) khiếu nại về việc giải quyết đất của gia đình ông đã bị thu hồi thực hiện Dự án muối Quán Thẻ, nhưng đến nay chưa được bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Qua xác minh trả lời đơn của ông, UBND huyện Thuận Nam cho biết: Năm 1994, Lâm trường Ninh Phước có giao diện tích 7,8 ha (thuộc tiểu khu 200B, xã Phước Nam, huyện Ninh Phước, nay thuộc một phần tờ bản đồ địa chính số 30, 31 xã Phước Minh, huyện Thuận Nam) cho hộ ông Đoàn Từ, ở xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, là bố của ông Đoàn Đức Linh để trồng rừng, chăm sóc quản lý bảo vệ rừng và làm nông lâm kết hợp trên diện tích đất này với thời hạn là 50 năm. Thực hiện Dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, ngày 18-12-2001, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt chi phí bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất của 160 hộ gia đình để xây dựng đồng muối (tiểu khu 1) và ban hành các quyết định bồi thường chi tiết cho 11 hộ dân trên phần đất 7,8 ha, trong đó, không có hộ ông Đoàn Từ. Do vậy, ông đã ủy quyền cho con trai là ông Đoàn Đức Linh thực hiện khiếu nại theo yêu cầu bồi thường đối với diện tích đất bị thu hồi để thực hiện Dự án muối Quán Thẻ.

Trả lời đơn khiếu nại của ông, ngày 7-9-2017, UBND tỉnh có Văn bản số 3721/UBND-TCD qua đó khẳng định, tại thời điểm đo đạc lập bản đồ địa chính năm 1999, hộ ông Đoàn Từ không thực hiện kê khai và thực tế hộ ông cũng không sử dụng đất. Đến năm 2001, khi thu hồi, bồi thường hộ ông Đoàn Từ cũng không kê khai. Trong khi đó, có 11 hộ đang sử dụng đất đã kê khai và được quy chủ bồi thường. Mặt khác, ngoài hồ sơ giao đất trồng rừng, ông Đoàn Từ không có giấy tờ, tài liệu nào chứng minh sau khi được giao đất hộ ông đã thực hiện quản lý và canh tác sử dụng theo nội dung hợp đồng đã ký với Lâm trường Ninh Phước (cụ thể như biên bản nghiệm thu trồng rừng, biên bản kiểm tra trồng rừng hàng năm và hồ sơ thanh lý trong rừng). Như vậy, hộ ông Đoàn Từ được giao 7,8 ha để trồng rừng vào năm 1993, tuy nhiên kể từ khi được giao đất đến khi triển khai thực hiện Dự án muối Quán Thẻ, hộ ông không quản lý sử dụng, không liên hệ với Lâm trường Ninh Phước để thực hiện hợp đồng. Trong khi đó, 11 hộ nêu trên đã sử dụng đất, có nguồn gốc khai hoang được UBND xã Phước Minh xác nhận. Các hộ dân này cũng cho biết, thời điểm các hộ khai hoang đều trước năm 1993. Sau đó, các hộ sử dụng ổn định, liên tục đến khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án năm 2002 không có tranh chấp, đủ điều kiện được bồi thường theo quy định pháp luật tại Điều 6, Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24-4-1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Việc ông Đoàn Đức Linh yêu cầu quy chủ thu hồi 7,8 ha đất và thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án muối Quán Thẻ là không có cơ sở.

Vậy chúng tôi thông tin để ông được rõ.