Tin vắn

(NTO) Ngày 10-11, tại huyện Thuận Bắc, Cụm thi đua số 2 gồm: Hội Cựu chiến binh (CCB) các huyện: Thuận Bắc, Ninh Sơn và Bác Ái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm qua, Hội CCB 3 huyện đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Hội và địa phương, hoàn thành chương trình công tác đề ra. Các hội viên đều chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, giữ vững bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Hội CCB 3 huyện tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội; phát huy tinh thần “Trung thành-đoàn kết-gương mẫu-đổi mới’, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Phấn đấu 100% cơ sở hội và các chi hội đạt trong sạch, vững mạnh; 98% hội viên đạt hội viên gương mẫu; giảm từ 1-1,5% tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo…