Ninh Phước nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính

(NTO) Để thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) đạt hiệu quả, huyện Ninh Phước đã tập trung chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính (TTHC), coi đó là khâu đột phá, một nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

Ông Phạm Hòa, Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Để giải quyết các TTHC của công dân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, đúng quy định, UBND huyện đã thành lập Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong hoạt động và thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị, cũng như việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện còn ban hành các văn bản chỉ đạo để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, đánh giá, khảo sát mức độ hài lòng đối với việc thực thi nhiệm vụ hành chính công của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của đơn vị.

 
Cán bộ văn phòng xã Phước Thuận hướng dẫn người dân làm các giấy tờ, thủ tục hành chính.

Có mặt tại bộ phận “một cửa” của xã Phước Thuận vào buổi sáng cuối tuần của tháng 11, chúng tôi thấy người dân đến làm các TTHC khá đông, nhưng tất cả hồ sơ, giấy tờ thuộc thẩm quyền giải quyết của xã được xử lý nhanh, gọn. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trung bình mỗi ngày bộ phận “một cửa” của UBND xã Phước Thuận tiếp hàng chục lượt người đến làm các TTHC. Những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã như khai sinh, chứng thực bản sao, đăng ký kết hôn… thường được giải quyết ngay tại bộ phận “một cửa” trong buổi. Còn những thủ tục cần sự phối hợp giải quyết hoặc thuộc thẩm quyền cấp trên thì bộ phận “một cửa” tiếp nhận, hẹn ngày trả để hạn chế việc đi lại nhiều lần, mất thời gian của người dân. Ông Nguyễn Thanh Ky, ở thôn Vạn Phước đến làm TTHC tại xã, cho biết: Khi tôi đến làm hồ sơ ở bộ phận “một cửa” được cán bộ phụ trách tiếp đón nhiệt tình, hồ sơ giải quyết nhanh, gọn, không phải đi lại nhiều lần.

Để đáp ứng việc hiện đại hóa nền hành chính, UBND huyện đẩy mạnh việc đầu tư cơ sở dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để hoàn thiện một cách đồng bộ, đảm bảo kết nối nội bộ, kết nối liên thông, 100% cán bộ các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn đã được cấp thư điện tử và sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc. Toàn bộ giấy mời họp, tài liệu và lịch công tác của UBND huyện đều được gửi qua hệ thống trang tin điện tử của huyện. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện còn thực hiện công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh của tổ chức về quy định hành chính; việc công khai được thực hiện dưới hình thức niêm yết tại trụ sở, trên trang tin điện tử của huyện, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tra cứu, theo dõi và thực hiện TTHC được dễ dàng hơn.

Theo ông Phạm Hòa, để tiếp tục nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác, thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời gắn công tác CCHC với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công khai, minh bạch các thông tin quy hoạch, các quyết định hoạt động của bộ máy nhà nước các cấp. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện các văn bản về CCHC của các cấp cho cán bộ, công chức và nhân dân được biết để thực hiện nhằm tăng cường giám sát của nhân dân và nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức để phục vụ tốt yêu cầu, nguyện vọng của tổ chức, công dân.