Kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

(NTO) UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) và UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC ngày 27-10-2017 về việc kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Công văn nêu rõ, các cơ sở giáo dục phải chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện Cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định như: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh trường, lớp học; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ học sinh.