Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực khoáng sản

(NTO) Ngày 10-11, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đã kiến nghị một số vấn đề như: Nhiều mỏ đá có đơn giá thuê đất quá cao, đến nay vẫn chưa được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế; một số mỏ đã được cho thuê đất, nhưng chưa xác định đơn giá thuê đất nên doanh nghiệp chưa có cơ sở để thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất theo quy định; thủ tục chấp thuận, thay đổi địa điểm đầu tư, di dời nhà máy chế biến, cấp và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư còn nhiều bất cập, thời gian giải quyết thường kéo dài, gây khó khăn và ảnh hưởng đến tiến độ, cơ hội đầu tư...

Sau khi nghe ý kiến giải trình của lãnh đạo các sở, ngành về các kiến nghị của doanh nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và chia sẻ các khó khăn của các doanh nghiệp trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất; những vấn đề nào vượt quá thẩm quyền của tỉnh, UBND tỉnh sẽ kiến nghị các bộ, ngành Trung ương giải quyết...