Thí điểm thanh toán tiền điện qua hình thức thanh toán điện tử

(NTO) Thực hiện Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh vừa đồng ý chủ trương chấm dứt hình thức thu tiền điện tại nhà khách hàng (loại trừ các khách hàng thuộc diện neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật) theo đề nghị của Công ty Điện lực Ninh Thuận.

Theo đó, trước mắt thực hiện thí điểm trên địa bàn 5 phường: Đô Vinh, Bảo An, Phước Mỹ, Phủ Hà, Thanh Sơn (Tp. Phan Rang Tháp Chàm). Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh đến Sở Công Thương để tổng hợp xử lý. Các sở, ngành và chính quyền địa phương khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị được trả lương thu nhập qua thẻ ATM thực hiện thanh toán tiền điện qua hình thức thanh toán điện tử, ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa hoạt động thanh toán. Công ty Điện lực Ninh Thuận phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động, nắm bắt nhu cầu từng hộ dân về lộ trình, kế hoạch chủ trương thực hiện thanh toán tiền điện qua hình thức thanh toán điện tử, ngân hàng và tổ chức trung gian.