Trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Như Như, xã Công Hải (Thuận Bắc): Sự việc của bà đã được địa phương xử lý

(NTO) Báo Ninh Thuận nhận đơn của bà Nguyễn Thị Như Như, trú tại thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải (Thuận Bắc) tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Oanh, ở cùng thôn lấn chiếm đất công xây dựng nhà ở, qua đó đề nghị cơ quan chức năng thu hồi toàn bộ đất mà vợ chồng bà Oanh lấn chiếm trả lại hiện trạng ban đầu, khôi phục lại đường nội đồng và mương tiêu cho người dân.

Qua giải quyết nội dung đơn của bà, UBND huyện Thuận Bắc đã tiến hành xác minh và có văn bản trả lời số 2445/UBND-NC. Theo đó kết luận về nguồn gốc sử dụng đất đối với diện tích đất mà bà cho rằng bà Oanh đã lấn chiếm là 491 m2 có nguồn gốc trước năm 1975 là của gia đình ông Nguyễn Thái sử dụng. Năm 1979, đưa vào hợp tác xã, nhưng diện tích đất này là gò mối sát bờ suối nên không ai canh tác được. Năm 1989, ông Nguyễn Văn Thanh là con ông Nguyễn Thái sử dụng. Đến khoảng năm 1993, ông Thanh không sử dụng, ông Thái tổ chức trồng dừa và bạch đàn trên diện tích đất này cho đến năm 2007 cho vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Tấn và bà Nguyễn Thị Kim Oanh sử dụng đến nay. Như vậy, diện tích đất này không phải là đất lấn chiếm đất công ích của xã Công Hải. Nguồn gốc sử dụng có nhiều người dân trên địa bàn xã biết rõ.

Nội dung này, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh kiểm tra lại nguồn gốc sử dụng đất. Sau khi thẩm tra xác minh, Thanh tra tỉnh cũng kết luận nguồn gốc và quá trình sử dụng diện tích 491 m2 (mà bà Oanh cho rằng bà Như lấn chiếm) đã được cơ quan chuyên môn, thuộc UBND huyện Thuận Bắc xác định là do ông Nguyễn Ngọc Tấn và bà Nguyễn Thị Kim Oanh (con ông Nguyễn Thái) sử dụng cho đến nay, không phải là đất lấn chiếm đất công ích của xã Công Hải. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh cũng đã có văn bản chấp thuận theo đề xuất của Thanh tra tỉnh, giao UBND huyện Thuận Bắc xem xét, giải quyết cho hộ ông Tấn và bà Oanh sử dụng theo quy định của pháp luật.

Theo ông Lê Kim Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc, về nội dung bà phản ánh không có đường nội đồng để phục vụ sản xuất của bà con nông dân, UBND huyện đã chỉ đạo xã Công Hải thực hiện quy hoạch đường nông thôn mới để bà con nông dân thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp.

Vậy Báo Ninh Thuận thông tin để bà được biết.