Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017

(NTO) Từ ngày 7 đến 9-11, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 94 đồng chí là bí thư chi bộ và cấp ủy viên của các tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ các phường, xã.

Trong thời gian tham gia lớp học, các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác đảng của chi ủy và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục-đào tạo; xây dựng và phát triển văn hóa; con người; bảo vệ tài nguyên, môi trường ở cơ sở. Công tác Đảng của cấp ủy, bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; bảo đảm quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế-xã hội. Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.