Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh

(NTO) Ngày 2-11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 116/2017/QĐ-UBND quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực kể từ ngày 12-11-2017.

Quyết định này áp dụng cho đối tượng sử dụng dịch vụ cảng cá gồm: Các tàu thuyền đánh bắt thủy sản, tàu thuyền cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá, tàu thuyền vận tải hàng hóa và hành khách cập cảng; các phương tiện vận tải và hàng hóa qua cảng; các tổ chức, cá nhân thuê cơ sở hạ tầng trong phạm vi diện tích mặt đất, mặt nước gia cho Ban quản lý khai thác các cảng cá quản lý; không thu giá dịch vụ đối với các tàu thuyền của các đơn vị thực hiện công vụ như: Biên phòng, Quân đội, Công an, thanh tra chuyên ngành thủy sản, cảng vụ, hải quan, cứu hộ, cứu nạn cập cảng, tàu tuyền vào neo, đậu để tránh trú bão, lũ tại cảng cá…

Theo đó, đối với tàu cá cập cảng tùy theo công suất, mức thu tối thiểu là 8.000 đồng và tối đa là 100.000 đồng/lần vào ra cảng; tàu vận tải cập cảng mức thu tối thiểu là 18.000 đồng và tối đa là 160.000 đồng/tấn đăng ký/lần; phương tiện vận tải tùy vào loại phương tiện và trọng tải có mức thu tối thiểu là 1.800 đồng và tối đa là 50.000 đồng/lần...