Tỷ lệ tiêm phòng dại cho vật nuôi đạt thấp

(NTO) Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh mới tiêm phòng dại cho 4.708 con chó và mèo, chiếm 7,4% trong tổng đàn vật nuôi hiện có là 63.525 con. Trong khi đó, yêu cầu an toàn phòng dại phải đạt 70% tổng đàn.

Do đó, thực hiện kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2017, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã giao chỉ tiêu cho các địa phương phải tiêm phòng cho 39.757 con chó và mèo chưa được tiêm phòng, tương đương với mức 62,6% số còn lại. Được biết, hàng năm cơ quan Thú y tổ chức tiêm phòng đợt chính vào tháng 3 và tháng 4. Ngoài ra, hàng tháng tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, mèo mới phát sinh hoặc đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ. Theo quy định, UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thú y để tổ chức đợt tiêm phòng vắc-xin dại cho chó và mèo trên địa bàn, tập trung theo từng thôn hoặc cụm dân cư.