Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11-2017

(NTO) Theo đánh giá của UBND tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017 của tỉnh ta tiếp tục duy trì ổn định.

Sản xuất ở các ngành, lĩnh vực đạt kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt kế hoạch đề ra. Để tiếp tục duy trì ổn định phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, kế hoạch năm 2017; đồng thời khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11-2017 đó là:

Tập trung rà soát, thực hiên tốt các nhiệm vụ còn lại của kế hoạch năm 2017; chủ động rà soát, đánh giá sát đúng tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xác định rõ những mặt làm được, hạn chế chưa làm được để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; đánh giá kiểm điểm công tác chỉ đạo năm 2017 của từng ngành, địa phương.

Một góc Tp.Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: V.M

Rà soát, tham mưu triển khai cụ thể hóa và thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy ban hành trong năm 2017. Chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo, tờ trình tại kỳ họp cuối năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; rà soát, đề xuất chương trình xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh năm 2018 và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định.

Tập trung chỉ đạo, điều tiết nước hợp lý phục vụ cho sản xuất năm 2018; chủ động các biện pháp phòng, chống lụt bão, phòng, chống thiên tai; tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ mùa, phòng, chống dịch cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản; tăng cường theo dõi thông tin ngư trường, hướng dẫn cho ngư dân khai thác trên biển; tiếp tục chỉ đạo hoàn thành kế hoạch về hỗ trợ phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường các biện pháp phòng, chống phá rừng.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước, tăng cường các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, triệt để tiết kiệm chi, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính-ngân sách.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Tập trung xử lý vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, cấp bách; các dự án BT, dự án Khu đô thị Đông Bắc, Khu đô thị du lịch biển Bình Sơn, Khánh Hải, Khu Công nghiệp Du Long và triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển Khu Kinh tế phía Nam.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động. Thực hiện đúng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Tăng cường phối hợp, kiểm tra an toàn lao động; phòng, chống cháy nổ. Tập trung kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám, chữa bệnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; chuẩn bị tốt việc tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chánh và cải cách công vụ, gắn với tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ, việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở. Chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.