Phụ nữ Phước Trung làm theo lời Bác

(NTO) Thời gian qua, mặc dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ xã Phước Trung (Bác Ái) luôn tích cực triển khai các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, giúp các hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống.

 
Mô hình sọt rác gia đình góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của chị em.

Hội Phụ nữ xã Phước Trung hiện có 600 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội. Để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hằng năm, Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền; quán triệt tới từng cán bộ, hội viên và phụ nữ về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hằng tháng gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và ý thức tự giác của hội viên, phụ nữ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với phương châm học tập và làm theo Bác phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nói đi đôi với làm, Hội Phụ nữ xã đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt là phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Hội Phụ nữ xã chỉ đạo 4 chi hội tổ chức rà soát, thống kê danh sách hộ gia đình phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn để theo dõi, kịp thời hỗ trợ cùng giúp nhau phát triển kinh tế với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả. Đơn cử mô hình “nuôi bò rẻ” của chị em hội viên được đánh giá cao trong phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế. Từ 1ha diện tích đất rẫy, các chị chung sức sản xuất nông nghiệp; có sản phẩm, các chị bán lấy tiền mua 2 con bò giao cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhất chăn nuôi. Bò sinh sản lứa đầu tiên sẽ được đưa vào quỹ hội và đến lứa thứ hai sẽ bình xét cho hội viên nhận nuôi ban đầu, rồi cứ thế tiếp tục lứa sau giao cho hội viên khác nuôi. Sau gần 1 năm triển khai, Hội đã giúp 3 hộ phụ nữ khó khăn có điều kiện tăng thêm thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, điển hình như chị PaTâu A Xá Thị Lém, thôn Rã Giữa… Tinh thần “tương thân, tương ái” luôn được các chị đề cao, phong trào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình được duy trì đều khắp ở các chi hội. Từ những công việc như vần đổi công giúp nhau sản xuất, đến việc cho nhau mượn lúa, bắp giống gieo trồng không tính lãi đều được các chị hưởng ứng nhiệt tình.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, phụ nữ Phước Trung còn thực hành tiết kiệm theo gương Bác. Năm 2013, Hội Phụ nữ xã xây dưng mô hình “Hũ gạo giáo dục” để giúp đỡ học sinh nghèo có điều kiện đến trường. Theo đó, mỗi Chi hội có 1 hũ gạo, hàng tuần, chị em đến sinh hoạt hỗ trợ 1 kg gạo/người. Với cách làm này, trong năm học 2016-2017, Hội đã tiết kiệm được 520 kg gạo, giúp 130 học sinh Trường Mẫu giáo Phước Trung nâng cao chất lượng bữa ăn, tăng cường sức khỏe để các cháu học tập tốt. Ngoài ra, việc duy trì hoạt động hiệu quả của các mô hình như: “Phụ nữ thể dục-thể thao”, tổ “Phụ nữ nòng cốt”, “Phụ nữ không có chồng, con mắc các tệ nạn xã hội”, “Sọt rác gia đình”... còn giúp chị em nâng cao kiến thức về mọi mặt, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong đời sống xã hội.

Chị Chamaléa Thị Ánh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Trung cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy hiệu quả hơn nữa các mô hình làm theo Bác, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi ở các chi hội. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.